Reactii de substitutie la alcani exemple

Alcanii sunt adesea priviți ca și compuși de bază în Chimia organică, deoarece majoritatea compușilor organici pot fi priviți ca derivați ai alcanilor, în molecula cărora se grefează diverse grupe funcționale. Valorile constantelor de aciditate (pKa) pentru toți alcanii sunt mai mari de 60, DIN moment ce aceștia sunt Practic inerți față de acizi sau baze). Mai jos se regăsesc Naomi dintre cele mai cunoscute și relevante metode de obținere ALE alcanilor. Deoarece este un gaz INCOLOR și inodeur, trebuie luate măsuri speciale de protecție. Nitrarea alcanilor se realizează acide cu azotique în fază gazoasă, la 400-450 ° c, după MECANISME radicalic. Este necesară o anumită Energie pentru schimbarea acestei structuri rigide. De asemenea, PE Titan, misiunea Cassini a imortalizat lacuri de Metan/Etan sezoniere în Apropierea regiunilor Polare ALE satelitului. Alcanii superiori sunt alcani Care au în molecula Lor Nouă sau mai mulţi atomi de Carbon. Lungimile legăturilor sunt de 1, 09 × 10 − 10 m pentru legăturile C – H și 1, 54 × 10 − 10 m pentru legăturile C – C. un exemplu este uleiul DIN ficat de rechin, Care conține aproximativ 14% Pristan (2, 6, 10, 14-tetrametilpentadecan, C19H40). Alcanii au o solubilitate foarte Mică în apă, așadar se poate termine că prezența acestora în oceane este néglijabilă. Deși acest préfixe poate fi omis, acesta ar trebui folosit atunci Când este necesară diferențierea dintre un anumit Alcan linéaire și izomerii de catenă ai acestuia (de exemplu, n-hexan și 2-sau 3-metilepentan). Alcanii joacă un ROL, chiar Dacă minor, și în Biologia fungilor și a speciilor VEGETALE.

Aranjamentul spațial descris cu ajutorul unghiurilor de torsiune moleculare este cunoscut Sub denumirea de conformație. Datorită acestui fapt, în urma substituției radicalice se obțin amestecuri de compuși. Neptun (1,5% métan, 1. Aranjamentul spațial al legăturilor este similaire cu cel al unui tetraedru, Cu CEI Patru orbitali SP3 aranjați în vârfuri. Déterminările experimentale au arătat faptul că toate reacțiile de halogenare au ca produși de reacție un amestec al tuturor izomerilor posibili, CEEA CE indică faptul că toți atomii de hidrogen DIN molecula alcanilor sunt baser substituției.

Comments are closed.