Modele de itemi pentru concursul de directori 2017

Numirea, în anul școlar 2017-2018, prin detașare în interesul învăţământului în funcțiile de Director și directeur adjoint rămase vacante după souscrit Proba scrisă se desfășoară în Data de 17 iulie 2017, Începând cu ora 900 și durează maximum 90 de minute. Accesul candidaților în săli se face în intervalul ORAR 800-830 CONCURS DIRECTORI ȘCOLI 2017. Proba scrisă: TEST GRILĂ. Candidaților, responsabililor de sală și profesorilor asistenți Li s-a interzis accesul în sală cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, notițe sau alte materiale Documentare, Mijloace electronice, telefoane mobile sau alte Mijloace de comunicare la distanță. CONCURS DIRECTORI ȘCOLI 2017. Proba scrisă: TEST GRILĂ. Candidații care nu au fost prezenți în Sala de souscrit la momentul deschiderii plicurilor cu subiecte au pierdut dreptul de a participa. Programarea candidaților pentru probele de Coruptia CV și susținere interviu_concurs répertoire 2017 Lista unităților de învățământ cu personalitate Juridică Care au posturi vacante de directeur/directeur adjoint la Data de 22.08.2017 Model de Cerere pentru Ocuparea postului vacant de directeur/directeur adjoint rezultatele Comisiei in urma desfasurarii probei scrise DIN cadrul concursului pentru Ocuparea functiilor de directeur/directeur adjoint DIN unitatile de invatamant preuniversitar DIN Judetul Tulcea Lista candidaților Care au Depus dosare pentru înscrierea la concursul organis în vederea ocupării funcțiilor vacante de directeur/directeur adjoint concurs DIRECTORI școli 2017. Proba scrisă: TEST GRILĂ.

Între 19 și 31 iulie sunt programate Proba de Coruptia a curriculumului vitae și interviul. MODELE Itemi exemplficativi souscrit dir_dir_adj iulie 2017 souscrit DIRECTORI școli 2017. Proba scrisă: TEST GRILĂ. Prima Probă a concursului pentru Ocuparea foncţiilor de conducere DIN şcoli implică rezolvarea unui test-grilă de către candidaţi, în cel mult 90 de minute. În cadrul acestei testări se evaluează cunoştinţele privind legislaţia, Dar şi Informaţiile pe care candidaţii le au Cu privire la managementul educaţional. Lista finala a candidatilor Care au Depus dosar de inscriere la concursul pentru Ocuparea functiilor de directeur/directeur adjoint DIN unitatile de invatamant preuniversitar DIN Judetul Tulcea DIN Data de 13.07.2017 Lista unităților de învățământ preuniversitar pentru care se sollicită Aviz suplimentar pentru Ocuparea funcției de directeur/directeur adjoint rezultate Proba scrisă souscrit DIRECTORI/DIRECTORI Adjuc. 17 iulie 2017 souscrit DIRECTORI școli 2017. Proba scrisă: TEST GRILĂ. Proba scrisă a concursului pentru Ocuparea posturilor disponibile de Director şi directeur adjoint DIN unităţile DIN învăţământul preuniversitar a, 17 iulie 2017.

Comments are closed.